مطالعه

درخواست حذف این مطلب

«بافرهنگ ها» چه خصلت هایی را درون خود پرورش می دهند؟

مسئولیت پذیری و وجدان کاری

مسئولیت پذیر بودن یعنی پاسخگو بودن در برابر خودمان یا دیگران. مسئولیت پذیری یعنی تعهد درونی افراد برای انجام فعالیت هایی که بر عهده او گذاشته شده است. یک انسان بافرهنگ مسئولیت کارها و پاسخگویی در برابر آنها را به عهده می گیرد. در صورتی که در کار خود اشتباه کند در اصلاح آن می کوشد. به طور کلی مسئولیت پذیر بودن افراد، یکی از ویژگی های مثبت جامعه محسوب می شود.

هر شهروندی که نسبت به شهر خود احساس مسئولیت کند در واقع به حقوق خود و دیگران احترام می گذارد و دیگران او را فردی قابل اعتماد می دانند.

احترام به حقوق دیگران

فردی که به شخصی یا چیزی احترام می گذارد، در واقع برای آن شخص یا آن چیز، اندازه ای ارزش قائل می شود. رعایت ادب و مراعات حقوق دیگران از جمله مواردی است که به راحتی می تواند قدرت فردی انسان را افزایش دهد. زمانی که ما به عقاید، کارها و سلیقه افراد در حد و محدوده خودشان احترام بگذاریم، دیگران هم به حقوق ما احترام می گذارند اما اگر حقوق آنها را نادیده بگیریم، نباید انتظار برخورد مناسبی هم از سوی آنها داشته باشیم. بافرهنگ ها برای برای حقوق خودشان، بزرگ ترها، کوچک ترها، جنس مخالف و سایر اقشار جامعه احترام قائل هستند.

وقت شناسی

بدیهی است که بافرهنگ ها، آدم های وقت شناسی هستند. آنها علاوه بر اینکه برای همه دیدارها و قرارهای دوستانه شان در زمان مناسب حاضر می شوند، توانایی تمام کار یا انجام وظیفه شان را در زمان تعیین شده دارند. بافرهنگ ها حتی اگر قرار باشد فقط ۵ دقیقه دیرتر از زمان تعیین شده به محل قرارشان برسند، حتما این موضوع را اطلاع می دهند.

میهمان نوازی

میهمان دوستی و میهمان نوازی یکی از صفات برتر انسانی است و می توان گفت این موضوع همیشه یکی از نمادهای فرهنگ و تمدن ما ایرانی ها بوده است. آدم های بافرهنگ، رسم میهمان نوازی را به بهترین شکل ممکن به جای می آورند.

صلح جویی

صلح در لغت به معنی آشتی است و یک انسان بافرهنگ به شدت صلح جو است. با فرهنگ های صلح جو به دنبال شرایطی آرام، بی دغدغه و خالی از تشویش، بدون کشمکش و ستیز هستند. صلح یک آرمان جهانی تلقی می شود و افرادی هستند که به شدت به این موضوع پایبندند.

انعطاف پذیری

انعطاف پذیری یعنی توانایی سازگار بودن افکار و رفتار با تغییرات محیط. افراد انعطاف پذیر، نرم خو هستند و وقتی در موقعیت های سخت حضور می یابند، بدون آنکه بشکنند با شرایط کنار می آیند. انعطاف پذیر بودن برای یک زندگی سالم خانوادگی و اجتماعی بسیار حیاتی است.